Välkommen till MK402M.se

Välkommen till MK402M.se

Sidan är under uppbyggnad fram till hösten 2017 Läs mer »

Välkommen till MK402M.se

Välkommen till MK402M.se

Sidan är under uppbyggnad fram till hösten 2017 Läs mer »

Välkommen till MK402M.se

Välkommen till MK402M.se

Sidan är under uppbyggnad fram till hösten 2017 Läs mer »

Välkommen till MK402M.se

Välkommen till MK402M.se

Sidan är under uppbyggnad fram till hösten 2017 Läs mer »

 

Inbjudan!!!!

Inbjudan och för/ anmälan samt tidschema: www.shragoteborg.com   www.402m.se

Tävlinginbjudan

MOHOLMS STRIPPEN
Bällefors flygfält 26-27 augusti 2017

Nationell dragracetävling ET-Klasser över 1/8 mile för bil
Street(8,90); Modified(8,20); Sportsman(7,50);

Pro(7,00); Heavy(6,20);
Junior-Drag
Samt PROVA PÅ

____________________________________________________
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s
internationella och SBF:s nationella tävlingsbestämmelser
Arrangör: SHRA-Göteborg/MK402
Datum: 170826-170827
Plats: Bällefors Flygfält

Tävlingsledare: Jörgen Bengtsson 0708-715 702
Domare: Per Persson
Tekn Chef: Vakant
Tävlingens Nationell dragracing över 1/8 mile för bil.
art: Heads Up start och förutbestämt break out.

Klasser: Street (8,90), Modified (8,20), Sportsman (7,50), Pro (7.0),

Heavy (6,20). Prova På, JR
tider inom parantes = klassbreakout

Banbreakout: 5,70 Banan kommer EJ att prepareras!
Max antal startande bilar: 100st
Deltagare: Tävlingen öppen för förare med giltig förarlicens
OBS!! INGET LICENSKRAV I PROVA PÅ
Besiktning: Säkerhetsbesiktning efter tävlingsklass
Tekn Regl: Enl SBF`s nationella tekniska ET-reglemente
Prova På Säkerhetsbesiktning innan start!

Säkerhet: Arrangören förbehåller sig rätten att klippa bälten om så krävs vid olycka

Tolknings Tävlingsledningen samt dess tekniska chef
företräde:
Startnr: Kommer att målas om ej tillfredställande finns

(Fast startnummer finns på licensen)

Buller: OBS! MAX 113 DB

Ljudmätning kan komma att ske om besiktning bedömmer det.
P.G.A. myndigheternas krav på banan kommer det att
mätas även under tävlingens gång.

Personlig Enl SBF`s regler dock minst heltäckande
utrustning: bomullskläder handskar och hjälm

ANSVAR:

Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA,SBF,Klubben
samt dess tävlingsledning frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade
skador. olycksfall eller dyligt

SHRA-GÖTEBORG/MK402 HÄLSAR VÄLKOMMNA

www.shragoteborg.com
www.402m.se

Tidsschema: Fredag: 18.00-21.00 Depå-insläpp team och fordon
Lördag: 08.00-12.00 Anmälan för ET klasser
Övriga vid ankomst
Förarmöte: 09.45 på startplattan för ET klasser
Första start: 10.00 Fria kval
Lunch uppehåll: 12.30-13.30
Fortsatta kval: 14.00-17.30
Sista tid klassbyte: Lördag 18.00
Söndag: 09.45 Förarmöte (namnupprop) ET klasser
Elimineringen börjar 10.00
Lunch uppehåll 12.30-13.30
Fortsatt eliminering 14.00-
Prisutdelning

Klassbyte: ET KLASSER: SENAST LÖRDAG KLOCKAN 18.00
Startavg: 700:- ET Klasser
Prova På 350:-/dag
Anmälan kan göras direkt på banan.
Föranmälan ger garanterad depå plats.
Anmälan vid bana = depåplats på anvisad plats
Depå- Fredag kväll Lördag 20.00-Söndag 08.00

tystnad: OBS!! Gäller även kraftverk!!(väldigt tysta OK)
GRILLNING/ÖPPEN SKALL SKE MED STOR
FÖRSIKTIGHET

Anmälan: Skall vara arrangör tillhanda senast 2017-08- 20 jämte
avgift till bankgiro 476-2225 tydligt märkt Moholm 2017
namn ,adress, ev. mailadress och startnummer
Föranmälan skall göras på amr.alingsas@telia.com
Reklam: Deltagare förbinder sig att anbringa eventuell reklam

enl anvisningar i regelboken.

Depå: Klassvis uppställning enl anvisningar. Max ett depåfordon/bil

bil. Övriga fordon på anvisad plats.

Racingtävling Lördagen och Söndagen den 26-27/8

Välkommen till strippen

Bakgrunden till 402m.se är enkel:
Vi var några stycken som tycker om Rödljusracing och tröttnade på allt skrivande om svartrace och ilegal streetracing.
Vetskapen om att Bällefors Flygfält numera är i privat ägo gjorde att vi ville utforska möjligheten att få till lagliga körningar på 201 och 402m med tidtagning, flera alternativ fanns men reslutatet som blev är det ni idag kan se.

I dag är det föreningen ”MK 402m.se” och ”Moholmsstrippen”, men det finns mera önskemål som framtiden får utvisa…